Дневен режим

 

РАЗПИСАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ЗА УЧЕБНАТА 2023 /2024 ГОДИНА

 

Обучението се осъществява на една смяна.

Учебната седмица е с продължителност 5 дни.

Учебните часове за І и ІІ клас са с продължителност 35 минути.

Учебните часове за ІІІ – VII клас са с продължителност 40 минути.

 

  1. Общообразователна подготовка и избираема подготовка

 

 

  • І и ІІ клас
Час От До Почивка
1. 8.00 часа 8.35 часа 30 мин
2. 9.05 часа 9.40 часа 15 мин
3. 9.55 часа 10.30 часа 15 мин
4. 10.45 часа 11.20 часа 15 мин
5. 11.35 часа 12.10 часа

 

 

ІІІ и IV клас

Час От До Почивка
1. 8.00 часа 8.40 часа 10 мин
2. 8.50 часа 9.30 часа 30 мин
3. 10.00 часа 10.40 часа 10 мин
4 10.50 часа 11.30 часа 10 мин
5. 11.40 часа 12.20 часа 10 мин
6. 12.30 часа 13.10 часа

 

 

V и VII клас

Час От До Почивка
1. 8.00 часа 8.40 часа 10 мин
2. 8.50 часа 9.30 часа 10 мин
3. 9.40 часа 10.20 часа 30 мин
4. 10.50 часа 11.30 часа 10 мин
5. 11.40 часа 12.20 часа 10 мин
6. 12.30 часа 13.10 часа 10 мин
7. 13.20 часа 14.00 часа 10 мин

 

  1. График на ЦОУД І и II клас

 

При сутрешна заетост четири часа

Час / Междучасие От До Времетраене
Обяд и организиран отдих 11.30 12.05 35 мин
Организиран отдих и физическа 12.05 12.40 35 мин
активност
Самоподготовка 12.40 13.15 35 мин
Почивка 13.15 13.25 15 мин
Самоподготовка 13.30 14.05 35 мин
Почивка 14.05 14.35 30 мин
Занимания по интереси 14.35 15.10 35 мин
Почивка 15.10 15.25 15 мин
Занимания по интереси 15.25 16.00 35 мин
Свободни игри и занимания 16.00 17.30
При сутрешна заетост пет часа
Час / Междучасие От До Времетраене
Обяд и организиран отдих 12.15 12.50 35 мин
Организиран отдих и физическа 12.50 13.25 35 мин
активност
Самоподготовка 13.25 14.00 35 мин
Почивка 14.00 14.10 10 мин
Самоподготовка 14.10 14.45 35 мин
Почивка 14.45 15.20 30 мин
Занимания по интереси 15.20 15.55 35 мин
Почивка 15.55 16.05 10 мин
Занимания по интереси 16.05 16.40 35 мин
Свободни игри и занимания 16.40 17.30

 

  • График на ЦОУД ІII и VI клас

При сутрешна заетост пет часа

 

Час / Междучасие От До Времетраене
Организиран отдих и физическа 12.20 13.00 40 мин
активност
Обяд и организиран отдих 13.00 13.40 40 мин
Самоподготовка 13.40 14.20 40 мин
Почивка 14.20 14.30 10 мин
Самоподготовка 14.30 15.10 40 мин
Почивка 15.10 15.40 20 мин
Занимания по интереси 16.00 16.40 40 мин
Почивка 16.40 16.50 10 мин
Занимания по интереси 16.50 17.30 40 мин
При сутрешна заетост шест часа
Час / Междучасие От До Времетраене
Обяд и организиран отдих 13.10 13.50 40 мин
Самоподготовка 13.50 14.30 40 мин
Почивка 14.30 14.40 10 мин
Самоподготовка 14.40 15.20 40 мин
Почивка 15.20 15.30 10 мин
Занимания по интереси 15.30 16.10 40 мин
Занимания по интереси 16.10 16.50 40 мин
Организиран отдих и физическа 16.50 17.30
активност