За седмокласници

 

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА, ЧУЖД ЕЗИК,
ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ И УЧАСТИЕ В ДЪРЖАВНИЯ ПРИЕМ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.
 

Уважаеми родители на ученици от VII клас,
във връзка с предстоящото Национално Външно Оценяване (НВО)
на основание Заповед № РД-09-1709/29.08.2018 г. на Министъра на образованието и науката на посочените дати ще се проведе Национално външно оценяване на знанията и уменията на учениците по следните предмети:

1. Български език и литература – 17.06.2019 г., начало 09.00 часа;

2. Математика – 19.06.2019 г., начало 09.00 часа;

3. Английски език ( по желание на ученика ) – 21.06.2019 г., начало 09.00 часа.