ГРАФИЦИ

Графици II-ри срок

на 2023-2024 учебна година

 

ГРАФИК НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ – I  КЛАС тук

ГРАФИК НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ – II КЛАС тук

ГРАФИК НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ – III КЛАС тук

ГРАФИК НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ – IV КЛАС тук

ГРАФИК НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ – V КЛАС тук

ГРАФИК НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ – VI КЛАС тук

ГРАФИК НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ – VII КЛАС тук

КЛАСНА РАБОТА  тук

КОНСУЛТАЦИИ –I – IV  КЛАС тук

КОНСУЛТАЦИИ –V–VII КЛАС тук