ГРАФИЦИ

ГРАФИК,

СЪДЪРЖАЩ ВИДА НА ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ,

КОМПЕНСИРАЩИ МЕРКИ ИЛИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

График на I „а“ клас за периода от 01.06.2021 г. до 23.06.2021 г.

График на I „б“ клас за периода от 01.06.2021 г. до 23.06.2021 г.

График на II „а“ клас за периода от 01.06.2021 г. до 23.06.2021 г.

График на II „б“ клас за периода от 01.06.2021 г. до 23.06.2021 г.

График на III „а“ клас за периода от 01.06.2021 г. до 23.06.2021 г.

График на III „б“ клас за периода от 01.06.2021 г. до 23.06.2021 г.

График на IV „а“ клас за периода от 17.06.2021 г. до 30.06.2021 г.

График на IV „б“ клас за периода от 17.06.2021 г. до 30.06.2021 г.

График на V „а“ и VI „а“клас за периода от 17.06.2021 г. до 30.06.2021 г.

 

 

Графици I-ви срок

на 2020-2021 учебна година

 

ГРАФИК НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ – I – IV КЛАС тук

ГРАФИК НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ – V– VII КЛАС тук

КЛАСНА РАБОТА  тук

КОНСУЛТАЦИИ –I – IV  КЛАС тук

КОНСУЛТАЦИИ –V–VII КЛАС тук

Дневен режим за учебната 2020-2021 година – тук