Музикален театър

Детският музикален театър на ОУ Димитър Димов е създаден през 1988 година и веднага се превръща в истинска школа, в която младите актьори усвояват дихателни, говорни, музикални умения, танцова и сценична пластика. През изминалите години не е имало нито едно училищно тържество без участието на театъра. Детският музикален театър се включва в мероприятия на Българския червен кръст и младежки дом „Спектър” в Пловдив с благотворителни представления в града и в други села и градове в Пловдивска област. Неизменен първенец е в областните фестивали на детските музикални театри всяка година. Има над шестдесет премиери, които със съвсем малки изключения са авторски либрета на художествения ръководител на театъра. Заслужено е признанието за успехите му, изразено в десетки грамоти, плакети,статии във вестници и списания. През учебната 2008/2009 година бе реализиран проект с европейско финансиране, с помощта на който бе извършена огромна проучвателна работа и създадени с помощта на детски сценариен екип либрета за два спектакъла, осъществени и представени пред публика в рамките на проекта, а именно: ”Зимна приказка” и „Лазаруване

Ето и някои от другите реализирани спектакли: „Дивите лебедки” „Градът на мечтите”-К. Бабачева „Стана и Гана” „Горско училище” „Умното хлебарче”-Ж. Леви „Зимна приказка” „Бог Дионис” „Мимето” „Защото си приятел” „Онова на което се крепи света” „Сливи за смет” „Друмници-сладкодумници” „Не правете като тях, да не станете за смях” „Баба Яга” „Христос воскресе” „Мъдрият тъкач”-Ж. Леви „Врачуване” „Приказки на есента” и много  други.