Проекти

Подкрепа за успех

2018 – 2019 учебна година

ГРАФИК 2018–2019 година

 

Занимания по интереси

2018 – 2019 учебна година

I. Мода – Ателие „Моден дизайн и проектиране“

Категория: Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет

Описание: Заниманията по моден дизайн и проектиране ща дадат възможност на учениците да развият въображението си чрез проектиране и моделиране на съвременни облекла, усет към красивото и развиване на творчески заложби.

Ръководител: Магдалена Запрянова Бояджиева

Период на провеждане: 14.02.2019 г. – 27.06.2019 г.

 

II. Предприемачи – Клуб „Млад предприемач“

Категория: Предприемачество

Описание: В клуба учениците ще имат възможност да разширят и задълбочат знанията си по предмета „Технологии и предприемачество“ – познаване на основните форми на икономическата дейност, разпознаване по основните им белези на доходи. Не на последно място въпросът за влиянието на хората върху социалната и околната среда. Заниманията по интереси ще включват усвояване чрез упражнения, задачи и проекти, които поощряват учениците да експериментират, да разработват и да работят самостоятелно и в екип.

Ръководител: Магдалена Запрянова Бояджиева

Период на провеждане: 12.02.2019 г. – 11.06.2019 г.

 

III. Изкуство и култура– Клуб „Веселие“

Категория: Сценични и танцови изкуства

Описание: Създаването на клуб „Веселие“ има за цел да стимулира активността и креативността у учениците, сплотяване, развиване на метро-ритмичен усет, развитието на техните музикални способности, стимулиране на творческия потенциал в рамките на общото развиване на личността.

Ръководител: Спаска Петрова Манчорова

Период на провеждане: 13.02.2019 г. – 29.05.2019 г.

 

 

Твоят час

2016 – 2018 учебна година