Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на предложения за доставка на продуктите по

Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в ОУ „Димитър Димов“ – Пловдив