Свободни места

Заявления за кандидатстване се приемат само за обявените в момента свободни места!

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление по образец;
  2. Копие от Акт за раждане на ученика.

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

    КЛАС                                            ИУЧ  СВОБОДНИ       МЕСТА
1 А Български език и литература, математика 2
1 Б Български език и литература, математика 3
2 А Български език и литература, математика 6
2 Б Български език и литература, математика 6
3 А Български език и литература, математика 2
3 Б Български език и литература, математика 3
4 А Български език и литература, математика 4
4 Б Български език и литература, математика 2
5 А Български език и литература, математика 0
6 А Български език и литература, математика 0
7 А Български език и литература, математика 4