Свободни места

Заявления за кандидатстване се приемат само за обявените в момента свободни места!

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление по образец;
  2. Копие от Акт за раждане на ученика.

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

    КЛАС

                                           ИУЧ

 СВОБОДНИ       МЕСТА

1 А

Български език и литература, математика

2

1 Б

Български език и литература, математика

3

2 А

Български език и литература, математика

6

2 Б

Български език и литература, математика

5

3 А

Български език и литература, математика

2

3 Б

Български език и литература, математика

4

4 А

Български език и литература, математика

3

4 Б

Български език и литература, математика

2

5 А

Български език и литература, математика

0

6 А

Български език и литература, математика

0

7 А

Български език и литература, математика

5