Колектив

Спаска Кожухарова – директор

  • Учители – общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап:

Дияна Георгиева – Български език и литература

Камелия Севова – Английски език

Красимира Младенова – Математика и информационни технологии

Васко Маринов – История и цивилизация, География и икономика

Мая Дочева – Биология и здравно образование

Мариана Джарова – Човекът и природата, Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда

Надя Мурджева– Музика

Елена  Чешмеджиева – Изобразително изкуство

Магдалена Бояджиева – Технологии и предприемачество

Пламен Райчев– Физическо възпитание и спорт

Илиана Кирова – учител ЦДО

Мая Дочева – учител ЦДО

  • Учители– начален етап на основното образование (І- ІV клас):

Класни ръководители:

Недялка Камбурова

Гергана Сталева

Минка Маджарова

Спаска Манчорова

Таня Атанасова

Росица Генчева

Учители – ЦДО:

Цветомира Цветанова

Михаил Алексиев

Таня Чолакова

Стефка Славова

Миглена Балдева

Надя Мурджева