Колектив

Спаска Кожухарова – директор

Елица Илиева – зам.-директор УД

  • Учители – общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап:

Дияна Георгиева – Български език и литература

Снежана Костова – Английски език

Илиана Кирова – Математика и информационни технологии, Физика и астрономия

Лушка Стамболджиева – История и цивилизация, География и икономика, Изобразително изкуство

Атике Етиз – Човекът и природата, Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование

Елица Илиева – Музика

Емилия Николова – Технологии и предприемачество

Пламен Райчев– Физическо възпитание и спорт

Емилия Ленгерова – учител ЦДО

Атике Етиз – учител ЦДО

  • Учители– начален етап на основното образование (І- ІV клас):

Класни ръководители:

Таня Атанасова

Веселина Петкова

Росица Генчева

Миглена Балдева

Недялка Камбурова

Недялка Тодорова

Минка Маджарова

Спаска Манчорова

Учители – ЦДО:

Михаил Алексиев

Елена Капашикова

Надя Мурджева

Ануш Тахмизян

Христина Костадинова

Николинка Аргирова

Таня Чолакова

Атанаска Иванова