Колектив

Спаска Кожухарова – директор

Елица Илиева – зам.-директор УД

  • Учители – общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап:

Дияна Георгиева, Емилия Ленгерова – Български език и литература

Снежана Костова, Красимира Богунска – Английски език

Илиана Кирова, Нина Беличенова, Спаска Кожухарова – Математика

Снежана Костова –  КМИТ

Лушка Стамболджиева – История и цивилизация, География и икономика

Донка Драгоева – Човекът и природата, Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование

Инжисер Изет – Физика и астрономия

Елица Илиева – Музика

Румен Любенов – Музика и Изобразително изкуство

Емилия Ленгерова – Технологии и предприемачество

Пламен Райчев– Физическо възпитание и спорт

Мария Динева, Десислава Мечтанова, Нина Беличенова, Инжисер Изет – учител ЦДО

  • Учители– начален етап на основното образование (І- ІV клас):

Наталия Тодорова – английски език и КМ

Класни ръководители:

Таня Атанасова

Веселина Петкова

Росица Генчева

Миглена Балдева

Недялка Камбурова

Елена Капашикова

Минка Маджарова

Спаска Манчорова

Учители – ЦДО:

Георги Кръстев

Недялка Тодорова

Надя Мурджева

Ануш Тахмизян

Христина Колева

Вилиана Гавилова

Таня Чолакова

Ася Костадинова