Колектив

Спаска Кожухарова – директор

Елица Илиева – зам.-директор УД

  • Учители – общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап:

Дияна Георгиева – Български език и литература

Камелия Севова – Английски език

Красимира Бакалска – Математика и информационни технологии

Лушка Стамболджиева – История и цивилизация, География и икономика

Мая Попова – Биология и здравно образование

Мариана Джарова – Човекът и природата, Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда

Елица Илиева – Музика

Елена  Чешмеджиева – Изобразително изкуство

Магдалена Бояджиева – Технологии и предприемачество

Пламен Райчев– Физическо възпитание и спорт

Илиана Кирова – учител ЦДО

Мая Попова – учител ЦДО

  • Учители– начален етап на основното образование (І- ІV клас):

Класни ръководители:

Росица Генчева

Миглена Балдева

Недялка Камбурова

Недялка Тодорова

Минка Маджарова

Спаска Манчорова

Таня Атанасова

Учители – ЦДО:

Надя Мурджева

Ануш Тахмизян

Христина Костадинова

Николинка Аргирова

Таня Чолакова

Атанаска Иванова

Михаил Алексиев