Ваня Петрова

Математика и Информатика

Работя в училище „Св. Климент Охридски“ от 1989 г.

Първоначално бях завеждащ компютърни кабинети и преподавах информатика и информационни технологии.

От 2001г. съм само учител.

От 2008 година работя със специалност „Системно програмиране“.
Преподавам програмиране с езици С++, Visual Basic, Java, изграждане и обработка на бази от данни, работа с различни софтуерни продукти и операционни системи.

През 2013 г. успешно се дипломира първият випуск от специалността „Системно програмиране“. Почти всички наши ученици продължават образованието си в различни висши учебни заведения. Много от тях избраха специалности, надграждащи знанията им от професионалната гимназия като Компютърни системи, Софтуерни технологии и дизайн, Информатика, и други

Системно програмиране
Комтютърни системи
Софтуерни технологии
Информатика

Часове

9:00 – 9:45 Математика

10:00 – 10:45 Информатика

12:30 – 13:14 Софтуерни технологии

9:00 – 9:45 Математика

10:00 – 10:45 Информатика

12:30 – 13:14 Софтуерни технологии

9:00 – 9:45 Математика

10:00 – 10:45 Информатика

12:30 – 13:14 Софтуерни технологии

9:00 – 9:45 Математика

10:00 – 10:45 Информатика

12:30 – 13:14 Софтуерни технологии

Няма часове