Yearly Archives: 2023

Съгласно чл. 98, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ Основно училище „Димитър Димов” – гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, с административен адрес: гр. Пловдив, район „Северен”, ул. Ген. Кутузов […]
ПОКАНА ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ Мили деца, заедно с Вашите родители заповядайте на нашия „Пролетен празник“! Очакваме Ви на 29.04.2023 г. /събота/ от  10.00 часа в сградата на Основно училище „Димитър Димов“. На празника бъдещите ученици ще се […]
На 07.01.2023 г. от 09:00 ч. ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Инспектиране и атестиране“
Ръководител: Спаска Кожухарова – Директор Място на провеждане: Компютърен кабинет и вътрешноинституционална квалификация на тема: „Работа с интерактивен дисплей“  Ръководител: Елица Илиева – ЗДУД  Място на провеждане: Компютърен кабинет […]