Monthly Archives: януари 2023

На 07.01.2023 г. от 09:00 ч. ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Инспектиране и атестиране“
Ръководител: Спаска Кожухарова – Директор Място на провеждане: Компютърен кабинет и вътрешноинституционална квалификация на тема: „Работа с интерактивен дисплей“  Ръководител: Елица Илиева – ЗДУД  Място на провеждане: Компютърен кабинет […]